Το βιογραφικό μου

Λίγα λόγια για την σταδιοδρομία μου ​

Γεννήθηκα στα Τρίκαλα Θεσσαλίας και εισάχθηκα στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησα με βαθμό «λίαν καλώς» το 2001.
Στο πλαίσιο λήψης της ειδικότητας της νευρολογίας εργάστηκα στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, στην Παθολογική Κλινική, καθώς και στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας, «Η Αγία Όλγα».
Ολοκλήρωσα την ειδικότητα στην Νευρολογική Κλινική του Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός» από όπου και απέκτησα τον τίτλο του ειδικευμένου νευρολόγου.

2013

Από το 2013 είμαι επιστημονικός συνεργάτης – πανεπιστημιακός υπότροφος στη Νευροχειρουργική Κλινική του Γ.Ν.«Ο Ευαγγελισμός», στο τμήμα Λειτουργικής Νευροχειρουργικής με γνωστικό αντικείμενο τον προεγχειρητικό έλεγχο της επιληψίας. Πρόκειται για τη μοναδική κλινική, σε δημόσιο τουλάχιστον τομέα, με τέτοιο πρόγραμμα στον Ελληνικό χώρο.

2020

Το 2020 ανακηρύχτηκα Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχω λάβει μέρος σε πλήθος ιατρικών σεμιναρίων και συνεδρίων, ενώ εμφανίζω πλούσιο συγγραφικό έργο και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ιατρικά περιοδικά.
Επίσης, έχω συμμετάσχει σε πολλαπλές πολυκεντρικές μελέτες από το 2011 έως και το 2023 με αντικείμενο την Σκλήρυνση κατά πλάκας, την Επιληψία, την Πλάγια Αμυατροφική Σκλήρυνση (ALS) και την Οζώδη Σκλήρυνση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ομιλήτρια στο 28ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”, Απρίλιος 2023
Ομιλήτρια στις «Ημερίδες Νευρολογίας: Από την Παθογένεια στη Θεραπεία – Σπάνια Νευρολογικά Νοσήματα», την οποία διοργανώνει η Α’ Νευρολογική Κλινική του Αιγινήτειου Νοσοκομείου & Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και Πολύπλοκων Νευρολογικών Νοσημάτων – 06/2022
Εκπαιδευτής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο – Εργαστηριακή και κλινική ιατρική του ύπνου” ΚΕΘ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ κατά τα έτη 2017, 2018, 2020, 2022
Εκπαιδευτής στο κλινικό φροντιστήριο με τίτλο “Επιληψία και χειρουργική της επιληψίας στην κλινική πράξη” Ά Νευροχειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, 2017

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Τρίτο βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Χαλκιδική, Μάιος 2019
Δεύτερο βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στο 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, Θεσ/νικη, Μάιος 2017
Πρώτο και τρίτο βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στο Έβδομο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, Αθήνα, Ελλάδα, Απρίλιος 2012

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

La neuropsicologia dell’ epilessia. Aspetti neurocognitivity e comportamentali della malattia sacra – Έκδοση 2018, cod.ed. 1240.1.64 – contributor author Verentzioti Anastasia
Η ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ – Εκδόσεις ΒΗΤΑ – 2017
Πατρικέλης Π., Γκατζώνης Σ. – Συμμετέχων Συγγραφέας Βερεντζιώτη Αναστασία

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πολυκεντρική Μελέτη για την Πολλαπλή Σκλήρυνση 2011/2012/2014
Πολυκεντρική Μελέτη  για την Επιληψία 2012 /2013
Πολυκεντρική Μελέτη  για την Οζώδη Σκλήρυνση 2014

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Epilepsy and the “dark” literature

Epilepsy and the “dark” literature of the Greek novelist Demosthenes Voutyras: an outstanding epileptic personality.

Patrikelis P, Messinis L, Folia V, Nasios G, Alexoudi A, Verentzioti A, Korfias S, Kimiskidis V, Gatzonis S.

Arq Neuropsiquiatr. 2023 Feb 28. English. doi: 10.1055/s-0042-1758443

Chronic Post-Intracranial Disorder Headache

Combined Invasive Peripheral Nerve Stimulation in the Management of
Chronic Post-Intracranial Disorder Headache
: A Case Report.

Alexoudi A, Vlachakis E, Banos S, Oikonomou K, Patrikelis P, Verentzioti A, Stefanatou M, Gatzonis S, Korfias S, Sakas D.

Clin Pract. 2023 Feb 17;13(1):297-304

Juvenile myoclonic epilepsy vs. frontal lobe epilepsy

Understanding frontal lobe function in epilepsy: Juvenile myoclonic epilepsy vs. frontal lobe epilepsy.

Patrikelis P, A – R Giovagnoli c, L. Messinis b, T. Fasilis a, S. Malefaki d, A. Verentzioti a, M. Stefanatou a, A. Alexoudi a, S. Korfias a, D – D. Mitsikostas, f V. Kimiskidis, e S. Gatzonis

Epilepsy Behavior, Volume 134, September 2022, 108850

Long COVID Study


The Greek Collaborative
Long COVID Study: Non-Hospitalized and Hospitalized Patients Share Similar Symptom Patterns.

Katsarou, M. – S.; Iasonidou, E.; Osarogue, A.; Kalafatis, E.; Stefanatou, M.; Pappa, S.; Gatzonis, S.; Verentzioti, A.; Gounopoulos, P.; Demponeras, C.; Konstantinidou, E.; Drakoulis, N.; Asimakos, A.; Antonoglou, A.; Mavronasou, A.; Spetsioti, S.; Kotanidou, A.; Katsaounou, P. J. Pers

Med. 2022, 12, 987

Mild Malformation of Cortical Development with Oligodendroglia Hyperplasia and Epilepsy

Role of Volumetric Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis and Presurgical Workup of Mild Malformation of Cortical Development with Oligodendroglia Hyperplasia and Epilepsy.

Pelechrini M, Stefanou D, Bluemcke I, Verentzioti A, Gatzonis S, Katsaros VK. SunKrist

Neurology, Neurosurgery and Stroke Journal. Oct 2021: Volume 3 (1)

Temporal lobe epilepsy

Long-term neuropsychological outcomes following temporal lobe epilepsy surgery: an update of the literature.

Alexandratou Ι, Patrikelis P, Messinis L, Alexoudi A, Verentzioti A, Stefanatou M, Nasios G, Panagiotopoulos V, Gatzonis S.

Healthcare 2021, 9: 1156

Treatment of Epilepsies in Clinical Practice

Α Multicenter Retrospective Study Evaluating Brivaracetam in the Treatment of Epilepsies in Clinical Practice.

Stefanatou M, Vasileiadou Kapetanou E, Kimiskidis VK, Papaliagkas V, Polychronopoulos P, Markoula S, Charisiou K, Kazis D, Verentzioti A, Patrikelis P, Alexoudi A, Gatzonis S.

Pharmaceuticals (Basel). 2021 Feb 19;14(2):165)

Clinical outcome of levetiracetam

Pharmacokinetic and Pharmacodynamic modeling of levetiracetam: investigation of factors affecting the clinical outcome **clinical outcome of levetiracetam**

E. Karatza, S. Markantonis, A. Savvidou, A. Verentzioti, A. Siatouni, A. Alexoudi, S. Gatzonis, E. Mavrokefalou, V. Karalis
Xenobiotica (2020) Sep; 50(9): 1090 – 1100

Drug-Resistant Epilepsy

Combination of Advanced Structural and Functional MRI methods in the Pre-Surgical Evaluation of Patients with Drug – Resistant Epilepsy

V.K. Katsaros, L. Hermoye, A. A. Katsarou, A. Soddu, D. Ribeiro De Paula, W. Gradkowski, I. Alexandratou, C. Zachariadi, M. Stefanatou, A. Verentzioti, S. Gatzonis

Neuroradiology (2020) 62 (Suppl 1): S1 – S107

Epileptic Patient with MOGHE

Epileptic Patient with Mild Malformation of Cortical Development with Oligodendroglial Hyperplasia and Epilepsy (MOGHE): A Case Report and Review of the Literature.

Verentzioti A, Blumcke I, Alexoudi A, Patrikelis P, Siatouni A, Korfias S, Sakas D, Gatzonis S.

Case Rep Neurol Med. (2019) Jun 9; 2019 : 9130780

Drug resistant focal epilepsy

Circulating miR – 146a and miR – 134 in predicting drug resistant focal impaired awareness epilepsy.

Leontariti M, Avgeris M, Katsarou MS, Drakoulis N, Siatouni A, Verentzioti A, Alexoudi A, Fytraki A, Patrikelis P, Vassilacopoulou D, Gatzonis S, Sideris D

Epilepsia (2020) May; 61(5): 959 – 970

Seasonal pattern of epileptic seizures

Seasonal pattern of epileptic seizures: a single-center experience.

I. Alexandratou, M. Stefanatou, A. Verentzioti, D. Gkougka, S. Stavrakakis, S. Efthimiopoulos, A. Siatouni, P. Patrikelis, A. Alexoudi, S. Gatzonis

Neurology and Neurobiology. (2020) 3(2): 2-4

Neuropsychological assessment in epilepsy surgery in children and adults

Reply to comment on “Indications and expectations for neuropsychological assessment in epilepsy surgery in children and adults”.

Patrikelis P, Lucci G, Alexoudi A, Verentzioti A, Gatzonis S.

Epileptic Disord. 2020 Jun 1; 22(3): 353 – 354

Progressive Supranuclear Palsy

Effects of Anodal Transcranial Direct Current Stimulation on Cognitive Dysfunction in Patients with Progressive Supranuclear Palsy.

A. Alexoudi, P. Patrikelis, S. Deftereos, T. Fasilis, D. Karakalos, A. Verentzioti, S. Korfias, D. Sakas, S. Gatzonis.

Psychiatriki. (2019) 30 (4): 320 – 328

Epilepsy surgery

Commentary on: Indications and expectations for neuropsychological assessment in epilepsy surgery in children and adults.

Epileptic Disord 2019; 21(3): 221 – 34

Patrikelis P, Lucci G, Alexoudi A,
Verentzioti A, Gatzonis S.

Epileptic Disord. (2019) 21(6): 611

Emotional asymmetries in refractory epilepsy

Emotional asymmetries in refractory medial temporal and frontal lobe epilepsy: Their impact on predicting lateralization and localization of seizures.

Patrikelis P, Alexoudi A, Takoussi M, Liouta E, Lucci G, Korfias S, Verentzioti A, Sakas D, Gatzonis S.

Epilepsy Behav. 2019 May; 94: 269 – 276

Alexithymia

Addressing evidence linking organic alexithymia to aberrant humor processing.

P. Patrikelis, G. Lucci, A. Alexoudi, S. Korfias, A. Verentzioti, D. Sakas, S. Gatzonis

Behav Neurol. 2019 Jul 18; 2019: 1803624

Dementia

A pilot study and brief overview of rehabilitation via virtual environment in patients suffering from dementia.

Fasilis T, Patrikelis P, Siatouni A, Alexoudi A, Verentzioti A , Zachou L, Gatzonis SS.

Psychiatriki. 2018 Jan – Mar; 29(1): 42-51

Primary headache

Variables affecting factors associated with primary headache.

A. Alexoudi, K. Politis, A. Moukidou, R. Tsatovidou, S. Ververaki, A. Tavernarakis, A. Siatouni, A. Verentzioti, D. Mitsikostas, S. Gatzonis

doi: 10.4081 / cp.2018.1031 – Clinics and Practice 2018; volume 8:103

Epidemiology of First Epileptic Seizures

Epidemiology of First Epileptic Seizures in the Northern Aegean Island of Lesvos, Greece.

Verentzioti A, Stranjalis G, Kalamatianos T, Siatouni A, Sakas DE, Gatzonis S

Clin Pract. 2017 Jul 18; 7(3):942. doi: 10.4081 / cp.2017.942. eCollection 2017 Jun 7

Neuropsychological dysfunction

A neuropsychological Experimental paradigm to detect insular cortex dysfunction: implication for differential diagnosis of insular cortex epilepsy.

Patrikelis P, Lucci G, Alexoudi A, Korfias S, Verentzioti A, Sakas D

Clin Surg. 2018 3:2216

Neuropsychology of epilepsy and epilepsy surgery

Potential implications of Luria”s work for the
neuropsychology of epilepsy and epilepsy surgery: A perspective for re – examination

P. Patrikelis a, G. Lucci, A. Siatouni, A. Verentzioti, A. Alexoudi, S. Gatzonis

Epilepsy Behavior 72 (2017) 161 – 172, July 2017 Volume 72, Pages 161 – 172

Levetiracetam

Brand-to-generic levetiracetam switch in a routine clinical setting.

Markoula S, Chatzistefanidis D, Gatzonis S, Siatouni A, Siarava E, Verentzioti A, Kyritsis AP, Patsalos PN

Seizure. 2017 Mar 19; 48:1 – 6

Neuropsychological Rehabilitation

Can Neuropsychological Rehabilitation Determine the Candidacy for Epilepsy Surgery? Implications for Cognitive Reserve Theorizing.

Patrikelis P, Lucci G, Alexoudi A, Kosmidis M, Siatouni A, Verentzioti A , Sakas D, Gatzonis S.

J Neurol Neurophysiol 2017 Oct; 8:5

Oromandibular Dystonia

Oromandibular Dystonia: A Case Report of the Lateral Pterygoid Muscle Involvement and Treatment with Botulinum Toxin A.

Alexoudi A., Dalivigka Z., Siatouni A., Verentzioti A. , Gatzonis S.

Clin Pract. 2016 Oct 10; 6(3): 862. eCollection 2016

Pseudomigraine / HaNDL syndrome

Pseudomigraine with transient neurological deficits and cerebrospinal fluid lymphocytosis or HaNDL syndrome: A case report with confusion and positive IgM antibodies to CMV in serum.

Verentzioti A., Tavernarakis A., Mamali M., Siatouni A., Gatzonis S.
Cephalalgia 2017 Jan; 37(1): 99 – 100

Driving with epilepsy

Disobedience and driving
in patients with epilepsy in Greece.

Zis P., Siatouni A., Kimiskidis V. K., Verentzioti A., Kefalonitis G., Triantafyllou N., Gatzonis S.

Epilepsy Behav. 2014 Dec; 41: 179 – 82

Lacosamide / drug -resistant focal epilepsy

Experience with lacosamide in a series of adults with drug -resistant focal epilepsy.

A. Verentzioti, A. Siatouni, S. Gatzonis

EPILEPSIA, 53 (Suppl. 5):1 – 245, page 643, 2012

School years for children with epilepsy

School years for children with epilepsy in Greece: a voice coming from parents and children

M. Kampra, A. Siatouni, A. Verentzioti, N. Tzerakis, G. Androutsos, E. Katsarou, S. Gatzonis

EPILEPSIA, 53 (Suppl. 5): 1 – 245, page 753, 2012

Χειρουργική θεραπεία της εξωκροταφικής επιληψίας

Η σημαντική συμβολή της λειτουργικής χαρτογράφησης του εγκεφαλικού φλοιού στη
χειρουργική θεραπεία της εξωκροταφικής επιληψίας.

Σ. Γκατζώνης, Α. Σιατούνη, Α. Βερεντζιώτη, Α. Μπέκα, Σ. Κορφιάς, Ν. Γεωργακούλιας, Θ. Παπασιλέκας, Α. Ρωμανά, Θ. Πύλιος, Δ. Σακάς

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, Τόμος 21 – Τεύχος 3

Ζώνη επιλεπτογένεσης

Η διαφορά της ζώνης επιλεπτογένεσης από την επιληπτογόνο βλάβη στη χειρουργική θεραπεία της επιληψίας.

Σ. Γκατζώνης, Α. Σιατούνη, Ε. Κατσαρού, Σ. Κορφιάς, Ν. Γεωργακούλιας, Χ. Τσέκου, Α. Βερεντζιώτη, Θ. Παπασιλέκας, Θ. Πύλιος, Δ. Σακάς

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, Τόμος 21 – Τεύχος 5

Status Epilepticus

Η επιληπτική κατάσταση (Status Epilepticus) στο τμήμα επειγόντων: Αναδρομική μελέτη στο ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”.

Β. Ζησιμοπούλου, Α. Βερεντζιώτη, Α. Σιατούνη, Α. Πολίτης, Π. Αγγελιδάκης, Δ. Καράκαλος, Α. Ταβερναράκης, Σ. Γκατζώνης

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, Τόμος 21 – Τεύχος 6

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15ο Πανελλήνιο συνέδριο Επιληψίας, Θεσ/νίκη, Σεπτέμβριος 2021

Χρήση της προποφόλης ως εναλλακτική διαγνωστική προσέγγιση διεξαγωγής Wada τεστ σε προ-εγχειρητικό έλεγχο ασθενών με κροταφική επιληψία.

Βερεντζιώτη Α., Κρατημένος Θ., Κατσαρός Β., Στεφάνου Δ – Ε, Πελεχρίνη Μ., Αλεξούδη Α., Στεφανάτου Μ., Φαρσάρης Δ., Κορφιάς Σ., Γκατζώνης Σ.

15ο Πανελλήνιο συνέδριο Επιληψίας, Θεσ/νίκη, Σεπτέμβριος 2021

Η δίψα ως αύρα. Ένδειξη πλαγίωσης; Περίπτωση ασθενούς και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Βερεντζιώτη Α., Στεφανάτου Μ., Σερκετζή Σ., Αλεξανδράτου Ι., Πούρλου Χ., Πατρικέλης Π., Αλεξούδη Α., Γκατζώνης Σ.

15ο Πανελλήνιο συνέδριο Επιληψίας, Θεσ/νίκη, Σεπτέμβριος 2021

Ασθενής με κλινική διάγνωση Επεισοδιακής Αταξίας και επιληπτόμορφες εκφορτίσεις στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.

Πούρλου Χ., Βερεντζιώτη Α., Αλεξούδη Α., Στεφανάτου Μ., Αλεξανδράτου Ι., Πελεχρίνη Μ., Κατσαρός Β., Γκατζώνης Σ.

14th Annual Meeting American Society of Functional Neuroradiology (ASFNR), September 2021

Correlation of Wada test performed with propofol and fMRI of Language and Memory

D.E.Stefanou, M. Pelechrini, A. Verentzioti , A. Alexoudi, S. Gatzonis, V.K. Katsaros

14 ο Πανελλήνιο συνέδριο Επιληψίας, Νοέμβριος 2020

Αποτελέσματα Χειρουργικής της Επιληψίας σε φαρμακοανθεκτικούς ασθενείς με Νεοφλοιώδη, εστιακής έναρξης, επιληψία

Βερεντζιώτη Α., Σιατούνη Α., Πατρικέλης Π., Κορφιάς Σ., Σαρκετζη Σ., Αλεξούδη Α., Γεωργακούλιας Ν., Κατσαρός Β., Σακάς Δ., Γκατζώνης Σ.

6th EAN Congress in Paris, May 23 – May 26, 2020

Combination of advanced structural and functional MRI methods in the pre-surgical evaluation of patients with drug-resistant epilepsy;

Alexandratou I., Zachariadi C., Gatzonis S., Stefanatou M.,
Verentzioti A., Hermoye L., Soddu A., Katsaros V. K.

6th EAN Congress in Paris, May 23 – May 26, 2020

Α Multicenter Retrospective Study evaluating Brivaracetam in the treatment of epilepsies in clinical practice.

M. Stefanatou, E. Kapetanou Basileiadou, VK Kimiskidis, V. Papaliagkas, P. Polychronopoulos, S. Markoula, K. Charisiou, D. Kazis, A. Verentzioti, P. Patrikellis, A. Alexoudi, S. Gatzonis

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Αράχωβα, Νοέμβριος 2019

Διακρανιακή διέγερση συνεχούς ρεύματος (tDCS) σε ασθενείς με Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση.

Αλεξούδη Α., Πατρικέλης Π., Δευτεραίος Σ., Φασιλής Θ., Καράκαλος Δ., Βερεντζιώτη Α., Κορφιάς Σ., Σακάς Δ., Γκατζώνης Σ.

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Χαλκιδική, Μάιος 2019

Σύγκριση εμφάνισης γενετικών πολυμορφισμών του γονιδίου SCN1A μεταξύ ασθενών με γενικευμένες, εστιακές και εστιακές δευτεροπαθώς γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις.

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Κέρκυρα, Ιούνιος 2018

Συσχέτιση των πολυμορφισμών (SNP) στο γονίδιο SCN1A με την διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία εστιακής επιληψίας.

Ε. Κόκκιου, Σ. Γκατζώνης, Μ. Κατσαρού, Α. Σιατούνη, Μ. Κουτσιλιέρης, Ι. Σακκάς, Α. Αλεξούδη, Α. Βερεντζιώτη, Π. Πατρικέλης, Ν. Δρακούλης.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, Ιωάννινα, Μάιος 2018

Περαμπανέλη στην καθημερινή πράξη σε ασθενείς με φαρμακοανθεκτική επιληψία.

Α. Βερεντζιώτη, Σιατούνη Α., Αλεξούδη Α., Μπουζή Χ., Πατρικέλης Π., Γκατζώνης Σ.

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Κέρκυρα, Ιούνιος 2018

Χορήγηση της περαμπανέλης σε ασθενείς με ανθεκτική στα φάρμακα επιληψία.

Α. Βερεντζιώτη, Αλεξούδη Α., Σιατούνη Α., Πατρικέλης Π., Μπουζή Χ., Γκατζώνης Σ.

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Κέρκυρα, Ιούνιος 2018

Επιληπτικές κρίσεις και εποχικότητα στην Ελλάδα.

Α. Βερεντζιώτη, Ευθυμιόπουλος Σ., Σταυρακάκης Σ., Γκούγκα Δ., Πολίτης Κ., Σιατούνη Α., Αλεξούδη Α., Πατρικέλης Π., Γκατζώνης Σ.

Νέες θεραπείες στην ημικρανία – Βόλος, Οκτώβριος 2017

Μεταβλητές που επηρεάζουν παράγοντες σχετιζόμενους με πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες.

Α. Αλεξούδη, Κ. Πολίτης, Α. Μουκίδου, Ρ. Τσατοβίδου, Σ. Βερβεράκη, Α. Ταβερναράκης, Α. Σιατούνη, Α. Βερεντζιώτη, Δ. Μητσικώστας, Σ. Γκατζώνης

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Καλαμάτα, Ιούνιος 2017

Ανθεκτική στα φάρμακα επιληψία μετωπιαίου λοβού και MOGHE (Ήπια δυσπλασία της φλοιώδους ανάπτυξης με υπερπλασία ολιγοδενδρογλοίας)

Α. Βερεντζιώτη, Σιατούνη Α., Blumcke I., Κορφιάς Σ., Πατρικέλης Π., Αλεξούδη Α., Ραράκου Α., Σακάς Ε.Δ., Γκατζώνης Σ.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, Θεσ/νικη, Μάιος 2017

Προσαρμογή της θεραπείας των εστιακών επιληπτικών κρίσεων βασιζόμενη στη γονοτύπηση του γονιδίου SCN1A

Σιατούνη Α., Κατσαρού Μ., Γκατζώνης Σ., Κουτσιλιέρης Μ., Σακκάς Ι., Κόκκιου Ε., Αλεξούδη Α., Α. Βερεντζιώτη, Πατρικέλης Π., Δρακούλης Ν.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, Αθήνα, Ελλάδα, Οκτώβριος 2014

“Καθοριστικοί παράγοντες για την έλλειψη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς οδήγησης των ασθενών με επιληψία.”

Π. Ζης, Α. Σιατούνη, Β. Κιμισκίδης, Α. Βερεντζιώτη, Γ. Κεφαλωνίτης, Ν. Τριανταφύλλου, Σ. Γκατζώνης

10th European Congress on Epileptology, London, UK, October 2012

“Experience with lacosamide in a series of adults with drug -resistant focal epilepsy.”

Α. Βερεντζιώτη, Α. Σιατούνη, Σ. Γκατζώνης

10th European Congress on Epileptology, London, UK, October 2012

“School years for children with epilepsy in Greece: a voice coming from parents and children.”

Μ. Καμπρά, Α. Σιατούνη, Α. Βερεντζιώτη, Ν. Τζεράκης, Κ. Γ. Ανδρούτσος, Ε. Κατσαρού, Σ. Γκατζώνης

Εuropean Federation of Neurological Societies(EFNS), Stockholm 2012

“Downbeat nystagmus: a case report with anti-GAD antibodies, auto-immune thyroiditis and late onset diabetes.”

Κ. Τσάτσου, Μ. Μάμαλη, Α. Βερεντζιώτη, Δ. Μίχας, Δ. Παπαδόπουλος, Δ. Κραβαρίτης

Έβδομο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, Αθήνα, Ελλάδα, Απρίλιος 2012

“Λακοσαμίδη: Τρία χρόνια εμπειρίας σε ασθενείς με εστιακή ανθεκτική στα φάρμακα επιληψία.”

Α. Βερεντζιώτη, Α. Σιατούνη, Σ. Γκατζώνης

Έβδομο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, Αθήνα, Ελλάδα, Απρίλιος 2012

“Επιληψία και οδήγηση,παρατηρήσεις και συμπεράσματα απο δείγμα ελλήνων ασθενών.”

Γ. Κεφαλωνίτης, Α. Βερεντζιώτη, Α. Σιατούνη, Δ. Π. Νικολάκης, Α.Ταβερναράκης, Κ. Πολίτης, Σ. Γκατζώνης

Έβδομο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, Αθήνα, Ελλάδα, Απρίλιος 2012

“Ο μαθητής με επιληψία στο ελληνικό σχολείο. Μια συμβολή στη μελέτη του στίγματος της νόσου.”

Μ. Καμπρά, Ε. Κατσαρού, Α. Σιατούνη, Α. Βερεντζιώτη, Ν. Τζεράκης, Κ. Βούδρης, Σ. Μαστρογιάννη, Σ. Γκατζώνης

Έβδομο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, Αθήνα, Ελλάδα, Απρίλιος 2012

“Η στάση των γονέων παιδιών πασχόντων από επιληψία απέναντι στη νόσο.”

Ν. Τζεράκης, Μ. Καμπρά, Ε. Κατσαρού, Α. Σιατούνη, Α. Βερεντζιώτη, Κ. Βούδρης, Σ. Μαστρογιάννη, Σ. Γκατζώνης

Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάδα, Ιούνιος 2011

“Η ινομυώδης δυσπλασία ως αίτιο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου σε νέους ενήλικες.”

Α. Βερεντζιώτη, Μ. Μάμαλη, Δ. Μίχας, Δ. Καράκαλος, Α.Ταβερναράκης

Journees de neurologie de langue francaise(JNLF), Παρίσι, Γαλλία, Απρίλιος 2011

“Syndrome of transient headache and neurological deficits with CSF lymphocytosis”

Α. Μαραντίδου, Μ. Μάμαλη, Α. Βερεντζιώτη, Α. Ταβερναράκης

Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάδα, Ιούνιος 2011

“Η γ-σφαιρίνη ως θεραπεία σε ασθενή με διπλωπία και θετικά αντι-GAD αντισώματα.”

Μ. Μάμαλη, Α. Βερεντζιώτη, Κ. Τσάτσου, Δ. Μίχας, Α. Μαυρίκη, Δ. Καράκαλος

Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο, Κως, Ελλάδα, Μάιος 2010

“Εγκάρσια μυελίτις ως πρώτη εκδήλωση σε Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο.”

Α. Βερεντζιώτη, Π. Αγγελιδάκης, Κ. Τσάτσου, Ε. Κοντογεώργη, Α. Μαραντίδου, Α. Ταβερναράκης

Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο, Κως, Ελλάδα, Μάιος 2010

“Ορθοστατική κεφαλαλγία σε ασθενή με αυτόματη ενδοκράνιο υπόταση.”

Κ. Τσάτσου, Ε. Νιάνιου, Α. Βερεντζιώτη, Ε. Κοντογεώργη, Π. Αγγελιδάκης, Α. Ταβερναράκης

Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο, Κως, Ελλάδα, Μάιος 2010

“Ενδοκράνιος υπέρταση και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.”

Α. Μαραντίδου, Δ. Κραβαρίτης, Μ. Μάμαλη, Α. Βερεντζιώτη, Δ. Παπαδόπουλος, Α. Ταβερναράκης

Προσωπική Δήλωση


Η φύση των νευρολογικών νοσημάτων είναι ιδιαίτερη και απαιτεί ολιστική προσέγγιση του ασθενή και των συμπτωμάτων του.
Μέσα από την κατανόηση της μοναδικής λειτουργίας του νευρικού μας συστήματος, αναζητώ συνεχώς νέες γνώσεις, προσεγγίζοντας την έρευνα με αυστηρότητα και επιστημονική ακρίβεια.
Φιλοσοφία μου ήταν και παραμένει η ύπαρξη αρμονίας σώματος, πνεύματος και ψυχικής ευεξίας για την ισορροπημένη λειτουργία του οργανισμού μας.

20 Χρόνια Εμπειρίας

Ολιστική Αντιμετώπιση

5 Star Rating

Ο Ασθενής στο Επίκεντρο

Scroll to Top