Αναστασία Βερεντζιώτη | περιφερική πάρεση (στράβωμα στόματος

Στράβωσε το στόμα μου… τι έχω;

Η μεμονωμένη περιφερική πάρεση προσωπικού είναι κατάσταση απόλυτα καλοήθης, με άριστη αποκατάσταση στο πλείστο των περιπτώσεων. Είναι σημαντική η έγκαιρη έναρξη θεραπείας εντός 48ώρου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ύφεση των συμπτωμάτων

Η επιληψία είναι χειρουργήσιμη

Κι όμως…η επιληψία χειρουργείται!!!

Πρόκειται για διαδικασία με αυστηρά διεθνή κριτήρια και συγκεκριμένες ενδείξεις, η οποία απαιτεί έναν εκτεταμένο και εξειδικευμένο προ-εγχειρητικό έλεγχο, έτσι ώστε ο ασθενής να έχει το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Ηλεκτρομυογραφία. Μια από τις απαραίτητες νευρολογικές εξετάσεις για την διάγνωση νευρολογικών νοσημάτων

Ηλεκτρομυογραφία

Οι πληροφορίες που μας παρέχει η συγκεκριμένη εξέταση είναι πολύτιμες σε πολλά νευρολογικά και ορθοπαιδικά νοσήματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι η μοναδική εξέταση ικανή να θέσει τη διάγνωση.

Νευρολογικό νόσημα - Ιδιοπαθής τρόμος

Ιδιοπαθής Τρόμος

Έχω περίεργα μουδιάσματα στα χέρια και στα πόδια μου…», «Μουδιάζει το πρόσωπο μου…», «Ο κορμός μου είναι παράξενα μουδιασμένος…». Για πολύ κόσμο ο τρόμος είναι συνδυασμένος με τη νόσο Parkinson, κάτι που δεν είναι απόλυτο όμως

Scroll to Top