Αναστασία Βερεντζιώτη | περιφερική πάρεση (στράβωμα στόματος

Στράβωσε το στόμα μου… τι έχω;

Η μεμονωμένη περιφερική πάρεση προσωπικού είναι κατάσταση απόλυτα καλοήθης, με άριστη αποκατάσταση στο πλείστο των περιπτώσεων. Είναι σημαντική η έγκαιρη έναρξη θεραπείας εντός 48ώρου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ύφεση των συμπτωμάτων

Νευρολογικό νόσημα - Ιδιοπαθής τρόμος

Ιδιοπαθής Τρόμος

Έχω περίεργα μουδιάσματα στα χέρια και στα πόδια μου…», «Μουδιάζει το πρόσωπο μου…», «Ο κορμός μου είναι παράξενα μουδιασμένος…». Για πολύ κόσμο ο τρόμος είναι συνδυασμένος με τη νόσο Parkinson, κάτι που δεν είναι απόλυτο όμως

Scroll to Top