Ηλεκτρομυογραφία. Μια από τις απαραίτητες νευρολογικές εξετάσεις για την διάγνωση νευρολογικών νοσημάτων

Ηλεκτρομυογραφία

Οι πληροφορίες που μας παρέχει η συγκεκριμένη εξέταση είναι πολύτιμες σε πολλά νευρολογικά και ορθοπαιδικά νοσήματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι η μοναδική εξέταση ικανή να θέσει τη διάγνωση.